Verzekeringsplicht voor uw echtgenoot

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)? Dan vraagt u zich mogelijk af of uw echtgenoot, als hij/zij meewerkt in uw BV, verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De Belastingdienst heeft hierover een korte handreiking geschreven. Daarin wordt alleen gesproken over ‘echtgenoot’, maar de regels gelden ook voor partners of familieleden. In de handreiking staat dat uw echtgenoot is verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij/zij in een privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam is én de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking als wordt voldaan aan de voorwaarden gezag, arbeid en loon. Dit betekent dat uw echtgenoot onder dezelfde (arbeids)voorwaarden en omstandigheden werkt als een werknemer.

Wanneer is er géén sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking?
Als uw echtgenoot onder duidelijk andere omstandigheden en (arbeids)voorwaarden werkt dan een werknemer, is hij/zij niet in privaatrechtelijke dienstbetrekking werkzaam. Hiervan is onder andere sprake als de echtgenoot:
• een andere beloning ontvangt dan gebruikelijk; of
• als enige meedeelt in de winst; of
• op andere dan de gebruikelijke uren werkt; of
• naast de DGA als enige zeggenschap heeft over de bedrijfsvoering.

Fictieve dienstbetrekking
Werkt uw echtgenoot vanwege de familieverhouding niet in een privaatrechtelijke dienstbetrekking? Dan is er om deze reden ook geen sprake van een fictieve dienstbetrekking. Uw echtgenoot is dan dus niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Let op
U kunt de handreiking alleen gebruiken als uw echtgenoot geen statutair bestuurder is. Als hij/zij wél statutair bestuurder is én aandelen bezit, moet u (laten) nagaan of de zogenoemde ‘Regeling aanwijzing DGA’ van toepassing is. Op grond van deze regeling zijn DGA’s vaak niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.