Volledig bedrag van borgstelling aftrekbaar

Als een directeur-grootaandeelhouder (dga) optreedt als borg voor schulden van zijn eigen bv, mag hij het verlies op die borgstelling in aftrek brengen. Dit geldt zelfs voor het bedrag waarvoor de dga nog niet als borg is aangesproken.

Stel, u staat als dga garant voor een bedrag van € 500.000 voor een lening van de bank aan uw bv. Het loopt niet zo goed met de onderneming en de activiteiten van de bv worden beëindigd. De bank wil haar geld terug en spreekt u aan voor € 500.000. U betaalt in eerste instantie € 16.500. Hierdoor krijgt u een regresvordering op uw bv. U kunt immers het betaalde bedrag verhalen op de bv. De rechter heeft beslist dat u in zo’n geval het volledige bedrag van de borgstelling (€ 500.000) in aftrek kunt brengen in box 1 van de inkomstenbelasting in plaats van alleen maar het betaalde bedrag (€ 16.500).

 

Bij borgstelling ontstaat namelijk op grond van het civiele recht onmiddellijk een regresvordering, maar dan onder de opschortende voorwaarde dat de borgsteller als zodanig heeft betaald. Daarom is er juridisch gezien een schuldvordering zodra de borgtocht tot stand is gekomen. Vanaf dat moment valt de vordering dan ook in box 1 van de inkomstenbelasting, als resultaat uit overige werkzaamheden.