Vooral geen eindejaarsschenkingen aan sportclubs en -verenigingen in 2008?

Schenkt u ieder jaar iets aan uw sportclub of -vereniging? Dan is het voor de club wellicht beter dat u dit niet dit jaar doet. Het kabinet heeft namelijk besloten om met ingang van 2009 een vrijstelling op te nemen voor het schenkings- en successierecht voor verkrijgingen door verenigingen of stichtingen.

De sportvereniging moet aangesloten zijn bij een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende landelijke sportorganisatie en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet elke vereniging/stichting komt hiervoor in aanmerking. Vraag ons gerust naar de voorwaarden.

Let op! Schenkingen aan erkende sportclubs en -verenigingen worden niet aftrekbaar voor de giftenaftrek in uw inkomstenbelasting!