Voordelig ondernemen vanuit huis

Is een duur kantoor in uw situatie overbodig? Onderneem dan vanuit uw privé woning. U kunt dan zelfs in aanmerking komen voor aftrek van kosten. Uw kosten zijn namelijk aftrekbaar indien u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1.De werkruimte is afsplitsbaar van de woning (een eigen opgang/ingang en eigen voorzieningen).
2.Een substantieel deel van het inkomen in de zelfstandige ruimte wordt verdiend:
• Als u elders ook een werkruimte heeft moet minimaal 70% van het inkomen in de werkruimte worden verdiend.
• Als u geen werkruimte elders heeft dan moet minimaal 30% van het inkomen in de werkruimte worden verdiend.
Wat is aftrekbaar?
Indien u aan beide eisen voldoet kunt u bepaalde kosten in aftrek brengen. Welke kosten zijn dit? Het antwoord hierop is afhankelijk van de vraag of u een eigen woning hebt of een huurwoning.


1. Eigen woning

Als aan beide eisen (zelfstandigheid werkruimte en inkomenseis) wordt voldaan, dan wordt de werkruimte niet langer tot de (fiscale) eigen woning gerekend, maar tot het box-3 vermogen. De aan de werkruimte toe te rekenen waarde moet dan in box 3 worden aangegeven en daarover wordt een fictief rendement van 4% berekend. Dat fictieve rendement wordt dan belast tegen een vast tarief van 30%. Diezelfde 4% mag dan ten laste van de winst worden gebracht als kosten van de werkruimte. Daarnaast mag een evenredig deel van de kosten die in huurverhoudingen voor rekening van de huurder komen, worden afgetrokken. Hierbij valt te denken aan de kosten van gas, water en elektra. Verder komen ook de inrichtingskosten in aanmerking voor aftrek.


2. Huurwoning

Heeft u een werkruimte in uw huurwoning? Dan mag een evenredig deel van de huur worden afgetrokken. Daarnaast mag ook een evenredig deel van de huurderslasten worden afgetrokken zoals kosten voor gas, water en elektra.