Voorkom aanzegboete 2015!

Vanaf 1-1-2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht gegaan. Vanaf deze datum moet je aan de werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer minimaal een maand van tevoren schriftelijk (per e-mail is toegestaan) laten weten of je het dienstverband wil voortzetten (de aanzegging) en zo ja, onder welke voorwaarden. Doe je dit korter dan een maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst dan ben je maximaal een maandsalaris boete verschuldigd.

Voorbeeld 1
Het tijdelijke contract van een werknemer loopt af op 1 maart 2015. De werknemer verdient € 4.000,- per maand. De werkgever vergeet de aanzegging.

• Gevolg: Het contract loopt wel gewoon af op 1 maart 2015, maar de werknemer kan een boete van € 4.000,- van de werkgever eisen.

Voorbeeld 2
Het tijdelijke contract van een werknemer loopt af op 1 maart 2015. De werknemer verdient € 4.000,- per maand. De werkgever zegt pas halverwege de maand februari 2015 aan.

• Gevolg: Het contract loopt wel gewoon af op 1 maart 2015, maar de werknemer kan een boete van 50% x € 4.000,- = € 2.000,- van de werkgever eisen.

Let op: ook als je het dienstverband voortzet dien je dit minimaal een maand van tevoren aan te geven anders ben je ook de aanzegboete verschuldigd.De schriftelijke aanzegging kan direct in de arbeidsovereenkomst opgenomen worden of er kan een aanzegbrief opgesteld worden. Wij kunnen deze beiden, indien gewenst, voor u verzorgen.