Voorkom verliesverdamping en benut uw belastingvoordeel optimaal!

Voor de ondernemer en de bv

U kunt fiscale ondernemingsverliezen van een jaar voorwaarts verrekenen met winsten in de komende negen jaar.Hierdoor betaalt u in de ‘winstjaren’ minder belasting. Resteert er na negen jaar nog een verlies uit het betreffende verliesjaar? Dan vervalt dit verlies (dit wordt ook wel ‘verliesverdamping’ genoemd). U loopt in dat geval dus een belastingvoordeel mis. Er bestaan mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen.

 

Hierbij kunt u denken aan de activering van kosten of vrijval van fiscale voorzieningen. Een manier om verdamping van verliezen te voorkomen, is om voor een ander waarderingsstelsel te kiezen.

 

Tegen een stelselwijziging bestaan geen bezwaren mits:
• een dergelijke wijziging in overeenstemming is met goed koopmansgebruik;
• het stelsel bestendig wordt toegepast;
• er geen sprake is van een incidenteel te behalen fiscaal voordeel.

 

Let op!
Volgens de staatsecretaris van Financiën is er ook geen bezwaar tegen een stelselwijziging als u als belastingplichtige daarbij het bedrijfseconomische waarderingsstelsel wijzigt ter voorkoming van verliesverdamping. De wijziging moet dan wel in overeenstemming zijn met goed koopmansgebruik. Ook mag het alleen gaan om eigen verliezen. Het mag volgens de staatssecretaris dus niet gaan om gekochte verliezen.