Voorlopig geen box-3-heffing over werkelijk rendement

Er is veel kritiek op de huidige box-3-heffing, waarbij u wordt geacht ten minste 4% rendement op uw vermogen te maken. Per 1 januari 2017 wijzigt dit systeem, waarbij het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige en het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. In 2017 wordt het fictief rendement 2,9% tot een vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige), tussen € 100.000 en € 1 miljoen 4,7% en daarboven 5,5%.
Maar dit is niet genoeg, uiteindelijk moet er een systeem komen waarbij de box-3-heffing plaatsvindt over het werkelijk rendement. Of dat ook haalbaar is, wordt momenteel onderzocht door de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Dit onderzoek levert voorlopig nog geen concrete resultaten op, zo bleek onlangs uit de antwoorden van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen hierover. Op Prinsjesdag komt er slechts een voortgangsrapportage. Geduld is een schone zaak.