Voorlopig geen wijzigingen bijtellingspercentages auto

Voorlopig bent u als bestuurder van een auto van de zaak nog steeds gebonden aan de bijtelling van 14%, 20% of 25%. Naar verwachting vinden er in 2016 grotere wijzigingen plaats. Zonder deze noodzakelijke aanpassingen zouden de verlaagde bijtellingspercentages voor elektrische voertuigen en de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s in 2016 komen te vervallen.

De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto’s voor 2016.

Let op 

U kunt nog steeds onder de bijtelling uit komen. Hiervoor dient u middels een sluitende ritten-administratie aan te tonen dat u onder de 500-kilometergrens voor privégebruik bent gebleven.
Ook indien u in het bezit bent van een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ dient u aan te tonen dat u niet meer dan 500 privékilometers rijdt.