Voorlopige aanslag niet gebaseerd op verlaagd AB-tarief!

Voor het jaar 2014 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang verlaagd van 25% procent naar 22%. Dit tarief geldt zowel voor vervreemdingswinsten als dividenduitkeringen. Het doet daarbij niet ter zake in welk jaar de winst is gemaakt waar het dividend uit betaald wordt. Het betreft een tijdelijke tariefverlaging.Vanaf 1 januari 2015 is het tarief namelijk weer 25%. Bovendien geldt de tariefverlaging tot een inkomen van € 250.000. Het voordeel bedraagt dus maximaal € 7.500 (3% van € 250.000). Fiscale partners kunnen samen overigens het dubbele voordeel behalen

(€ 15.000).

 

Voorlopige aanslag te hoog
De Belastingdienst past ten onrechte niet het verlaagde 22% aanmerkelijk belangtarief toe bij het opleggen van voorlopige aanslagen. De voorlopige aanslagen worden dus bij dividenduitkeringen en vervreemdingswinsten op aanmerkelijk belang aandelen op een te hoog bedrag vastgesteld. De Belastingdienst heeft te kennen gegeven dat hij deze werkwijze niet kan/zal aanpassen en evenmin voornemens is om de te hoog opgelegde aanslagen te verminderen. De correctie vindt dus pas plaats bij het opleggen van de definitieve aanslag.