Voortaan aansprakelijkheid voorkomen via G-rekening

Bent u als inlener of aannemer gewend om uw inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de loonheffingen van de uitlener of onderaannemer af te dekken door rechtstreekse storting op een depotrekening bij de Belastingdienst? In dat geval opgelet. Sinds 1 januari 2016 kunt u niet meer ‘rechtstreeks storten’ bij de Belastingdienst. De zogenoemde WKA-depotrekeningen is opgeheven. Dit betekent dat een rechtstreekse storting u geen vrijwaring meer biedt voor de inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de loonheffingen. Vanaf 1 januari 2016 levert alleen een storting op een G-rekening van de uitlener of de onderaannemer nog vrijwaring op. Let op: u moet zelf uw WKA-rekening opheffen en u kunt desgewenst een G-rekening aanvragen.