Vorm een voorziening

Indien u nu al weet dat u in 2014 voor grote uitgaven komt te staan dan doet u er verstandig aan in 2013 al hiervoor een voorziening te vormen. Welke uitgaven worden hiermee bedoeld? U kunt bijvoorbeeld denken aan een latente terugbetalingsverplichting, adviseurskosten en eigenrisicodrager voor WGA-lasten.

U dient wel de volgende voorwaarden in acht te nemen: de toekomstige uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan in 2013 en ze moeten ook aan die periode zijn toe te rekenen. Daarnaast moet redelijk zeker zijn dat u de uitgaven zult maken.