Vraag btw tijdig terug bij oninbare factuur

Vooral in perioden van crisis kunt u als ondernemer te maken krijgen met een oninbare factuur. U bent niet alleen de kosten van het geleverde product kwijt, maar hebt ook de btw hierover al betaald. Is er een oplossing voor dit probleem?

Een ondernemer moet de btw die aan klanten in rekening is gebracht binnen een maand na afloop van het tijdvak afdragen aan de Belastingdienst. Er wordt uitgegaan van de factuurdatum. Als de factuur nog niet door de klant is betaald, moet de ondernemer het bedrag dus voorschieten.

Voorwaarden voor teruggave
Bent u dit btw-bedrag nu kwijt als uw klant niet betaalt? Niet altijd. U kunt de btw terugvragen bij de Belastingdienst. Er zijn wel een aantal voorwaarden om voor teruggaaf in aanmerking te komen. Het moet aantoonbaar zijn dat de factuur niet is (of zal worden) betaald. Dat kan blijken uit correspondentie en aanmaningen van een incassobureau. Als uw debiteur failliet is kunt u aan de curator een verklaring vragen.

Wees op tijd
Het verzoek moet tijdig worden ingediend bij het belastingkantoor van uw regio. Op tijd houdt in: binnen het tijdvak waarin vast is komen te staan dat uw debiteur niet betaalt. Te late inlevering van een verzoek kan reden tot afwijzing zijn. Het verzoek moet vergezeld gaan van bewijsstukken, zoals de eerdergenoemde correspondentie, de verklaring en de gegevens van de debiteur (naam en adres, nummer en datum van de factuur, het factuurbedrag en het btw-bedrag dat u terugvraagt).