Vraag vóór 1 juli uw buitenlandse btw terug

Heeft u in 2007 buitenlandse btw betaald in een EU-land? Vraag die dan zo snel mogelijk terug. Tot uiterlijk 1 juli 2008 kunt u uw verzoek om teruggave indienen bij de belastingdienst van het EU-land waar u de btw heeft betaald. Handig hulpmiddel hierbij is het formulier ‘Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (door een in Nederland gevestigde ondernemer)’ van de site van de Nederlandse Belastingdienst. Dit formulier kunt u invullen en versturen naar de buitenlandse belastingdienst. Binnen zes maanden moet die buitenlandse belastingdienst u meedelen wat de beslissing is op uw verzoekschrift en eventueel teruggaaf verlenen.