Vrijstelling kilometergrens komt te vervallen

Wie per jaar in een auto van zaak meer dan 500 kilometer privé gebruikt, moet een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto als inkomen opgeven aan de Belastingdienst.Wie de auto minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, heeft in 2012 geen bijtelling. Dat verandert in 2013. Vanaf 2013 worden woon-werkkilometers met de auto van de zaak namelijk als privé-kilometers aangemerkt zodat bijtelling wel degelijk aan de orde kan komen. Voor werknemers met een lease-contract aangegaan vóór 25 mei 2012 geldt tot 2017 een overgangsregeling. Als zij hun auto zowel zakelijk als privé rijden, waarbij het overige privégebruik onder de 500 kilometer blijft, dan moet de betreffende werknemer 25% van de eigenlijk voor hem geldende IB-bijtelling betalen. Onder betalen wordt waarschijnlijk verstaan “opgeven als inkomen”.