Waardeer oninbare vordering op uw bv af

Voor de dga

Heeft u een vordering op uw eigen bv waarin u een aanmerkelijk belang heeft?Dan wordt u in fiscaal opzicht gezien als resultaatgenieter. Een vordering die minder waard wordt, kunt u afwaarderen ten laste van uw resultaat uit overige werkzaamheden. Dit verlies kunt u wellicht verrekenen met ander positief inkomen uit werk en woning in box 1.

 

Tip!
Denk eraan dat u zakelijk handelt als u geld uitleent aan uw bv. Sluit een goed contract (dat is overigens ook verplicht) en neem zakelijke rente- en aflossingsvoorwaarden op.