Wacht met dividend uitkeren tot 2014!

Hebt u een aandelenbelang van minimaal 5% in een vennootschap? Dan bent u in Box 2 over dividenden en boekwinsten bij verkoop van de aandelen 25% aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd. Het tarief wordt in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%. Hierbij geldt wel dat het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger mag zijn dan € 250.000.Tip
Gelet op de tariefverlaging kan het aantrekkelijk zijn pas in 2014 (wel na 1 januari 2014, vanwege de peildatum van box 3!) dividend uit te keren dan wel pas in dat jaar de aandelen te vervreemden of te schenken.
Let op
Is in de vennootschap tevens een pensioenvoorziening aanwezig, let er dan wel op dat er na een dividenduitkering voldoende vermogen overblijft om de commerciële waarde van de pensioenvoorziening te dekken. Veelal staat een pensioenvoorziening namelijk voor de lagere fiscale waarde op de balans. Blijft er onvoldoende vermogen over om het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde te dekken, dan is er een kans dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat sprake is van een belaste afkoop van het pensioen.