Wanneer een pensioen in eigen beheer uitvoeren?

Op grond van fiscale en civielrechtelijke regelgeving mag u als DGA (en tevens werknemer van uw BV) uw pensioenregeling door uw ‘eigen’ BV laten uitvoeren. Aan deze wijze van uitvoeren is wel de eis gesteld dat u ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de werkgever BV bezit. Dat mag een direct of indirect aandelenbelang zijn. Wel is het zo dat aan de aandelen die u bezit, stemrecht moet zijn verbonden. Gaat u echter uw ondernemingsstructuur reorganiseren, dan moet u er goed op letten dat er bij het verhangen van aandelenpakketten geen stemrechten verloren gaan. Gebeurt dat wel, dan kan uw ‘eigenbeheerpensioen’ gevaar lopen.