Wat doet u met uw personeel?

Als uw bedrijf wordt stopgezet, moet u tijdig bij het UWV een vergunning voor ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen.
U moet uw werknemers ook ruim van tevoren, tenminste zes weken, op de hoogte stellen van het feit dat u ermee gaat stoppen en dat de onderneming niet zal worden voortgezet.


Let op

U doet er goed aan om uw personeel veel eerder te informeren. Neem hiervoor een paar maanden de tijd omdat het voorkomt dat werknemers de procedure frustreren door zich ziek te melden.