Wat ging hier goed en wat niet?

Wat deze samenwoners goed deden, is dat zij elkaar als erfgenaam hebben benoemd. Samenwoners vergeten vaak dat zij – in tegenstelling tot gehuwden en geregistreerde partners – niet automatisch erfgenaam van elkaar zijn. Dat zijn zij pas als zij elkaar daartoe in een testament hebben benoemd. Als zij niet erven van elkaar, hebben zij niets aan de ruime partnervrijstelling en de gunstige tarieven.
Wat deze samenwoners niet goed deden, is dat zij het testament niet hebben aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Daarom erft niet de partner, maar het kind.

Tip
Woont u samen en bent u niet gehuwd en geen geregistreerde partners van elkaar ? Zorg dan dat er een testament is opgemaakt en dat de inhoud van dat testament nog strookt met de actuele situatie.