Wat kunt u bij wisselende inkomsten?

Indien uw winst uit uw onderneming sterk wisselt kunt u gebruik maken van de middelingsregeling. Hoe past u de middelingsregeling toe? U bekijkt uw gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten jaren. Vervolgens berekent u zelf hoeveel belasting u per jaar moet betalen.Deze belastingbedragen vergelijkt u met de belastingbedragen op uw aanslagen voor de 3 aaneengesloten jaren. Zijn de berekende belastingbedragen lager dan die van de aanslagen? Dan heeft u indien het verschil meer bedraagt dan € 545 mogelijk recht op een teruggaaf.

 

Let op!
De aanslagen inkomstenbelasting moeten wel over alle 3 jaren definitief zijn opgelegd.