Wat kunt u met een gouden handdruk?

Voor de werkgever en de werknemer

De gouden handdruk bij ontslag vormt belast loon voor de loonbelasting.Wanneer deze gouden handdruk in één keer uitbetaald wordt, bovenop het in dat jaar genoten andere loon en/of de uitkering na ontslag, is er in het betreffende jaar sprake van een extra hoog inkomen. Dit hoge inkomen kan ervoor zorgen dat de gouden handdruk belast wordt tegen het hoogste belastingtarief van 52% in plaats van tegen een van de lagere belastingschijven. U rekent dus direct af met de fiscus over de gouden handdruk. Zijn er mogelijkheden om dit te voorkomen?

 

Verzekeringsmaatschappij
Het bedrag van de gouden handdruk wordt gestort bij een verzekeringsmaatschappij. Over de latere stamrechtuitkeringen is de werknemer meestal minder belasting kwijt dan bij een uitkering ineens. Let wel, de werknemer heeft niets meer te zeggen over het afgestorte geld totdat het weer door de verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

 

Banksparen
Het banksparen is een optie om het bedrag van uw gouden handdruk direct bij de bank af te storten zonder inhouding van loonbelasting. Het banksparen is een variant op verzekeren. Daarbij gaat het geld bij overlijden van de oud-werknemer niet naar de verzekeringsmaatschappij, maar naar de erfgenamen.

 

Stamrecht-bv
Ook hier wordt er geen loonbelasting ingehouden maar wordt het brutobedrag door de werkgever gestort op de bankrekening van de stamrecht-bv. De stamrecht-bv heeft de plicht om ooit maandelijkse uitkeringen te doen. U bepaalt zelf wanneer de maandelijkse uitkeringen ingaan en hoe hoog ze zijn. U heeft (als directeur van de stamrecht-bv) dus zeggenschap over wat er met het geld gebeurt. Zo is de stamrecht-bv vrij om zelf te bepalen hoe zij het stamrechtkapitaal belegt.

 

Let wel: de fiscus gaat met ingang van dit jaar de stamrecht-bv extra controleren.