Wat kunt u met uw verlies uit onderneming

Indien u inkomsten uit onderneming geniet, worden deze inkomsten in box 1 belast als inkomen uit werk en woning. Als uw inkomen uit box 1 negatief is, betekent dit een verlies uit werk en woning. In box 1 worden ook de looninkomsten en inkomsten uit eigen woning meegenomen.Dit wil zeggen dat als u bijvoorbeeld naast uw onderneming ook een baan heeft dat het verlies uit onderneming wordt verrekend met uw looninkomsten uit hetzelfde jaar. U kunt dus een verlies uit box 1 verrekenen met positieve inkomsten uit box 1 uit hetzelfde jaar. Heeft u in het desbetreffend jaar geen positieve inkomsten in box 1 behaald dan wordt het verlies verrekend met positieve box 1-inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren en met positieve box 1-inkomsten uit de 9 volgende jaren.

 

Let op!
De verliesverrekening kent een verplichte volgorde: eerst de 3 voorafgaande jaren en dan de 9 volgende jaren. Verliezen die u niet in die periodes kunt verrekenen, verdampen. U kunt die verliezen dan niet meer verrekenen. Verliezen uit box 1 kunt u niet verrekenen met positieve resultaten uit aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3).