Wat te doen met de btw op niet betaalde facturen?

Btw terugvragen
Bij het doen van uw btw-aangifte gaat u er vanuit dat uw klant de factuur ook daadwerkelijk betaalt.Als de klant niet betaalt of slechts gedeeltelijk, dan heeft u dus teveel btw aan de fiscus afgedragen. Deze btw kunt u terugvragen als zeker is dat de klant de rekening niet meer zal betalen. Binnen een maand na het tijdvak waarin duidelijk is dat de klant de factuur niet gaat betalen kunt u een schriftelijk verzoek bij de fiscus indienen. Hierin vermeldt u in ieder geval de gegevens van de klant, de gegevens van de factuur, het niet-betaalde bedrag van de factuur en de terug te vragen btw.

 

Btw terugbetalen
Maar het kan ook zo zijn dat u een factuur niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald. In dit geval moet u de btw dan wel terugbetalen aan de Belastingdienst. Het terugbetalen van btw kan zich op verschillende momenten voordoen. Dit kan zijn op het moment dat u het factuurbedrag (deels) hebt teruggekregen, op het moment dat duidelijk is dat u de factuur niet (geheel) gaat betalen of maximaal twee jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur. U moet de btw dan aangeven in het tijdvak waarin zich één van deze situaties voordoet.

 

Let op!
U kunt de btw op de door u ontvangen facturen aftrekken. De btw op uw eigen facturen moet u echter aan de Belastingdienst afdragen. Het ontvangen of verzenden van de factuur is bepalend voor het aftrekken of afdragen van de btw. Elk jaar moet u dus controleren of alle facturen ook daadwerkelijk betaald zijn. Anders moet u de btw alsnog betalen of terugvragen.