Wees voorzichtig met renteloze leningen

Een onderneming mag een vordering die in waarde daalt, ten laste van de winst afwaarderen, behalve als er sprake is van een onzakelijke lening. Maar er schuilt nóg een addertje onder het gras.

Dat is het geval wanneer een lening is verstrekt aan een andere onderneming binnen de groep zonder daarvoor een vergoeding te vragen. Dan kan de onderneming ook nog te maken krijgen met een bijtelling van de winst in de vorm van een fictieve rente. De Belastingdienst moet daarbij wel uitgaan van een risicovrije lening. Gaat het namelijk om een onzakelijke lening, dan heeft dit tot gevolg dat de afwaardering van de lening niet ten laste van de winst kan komen. Hiermee is dan het volledige debiteurenrisico geëlimineerd. Controleer daarom altijd welke rentevoet de Belastingdienst hanteert.

 

Tip
Om dergelijke bijtellingen van de winst te voorkomen, kunt u beter kiezen voor een rentedragende lening. Bij financiële problemen biedt u dan de debiteur de gelegenheid om de betaling van de rente (tijdelijk) op te schorten, in plaats van helemaal af te zien van rente.