Werkbonus voor oudere werknemers en zzp’ers

Hebt u oudere werknemers van 61 tot 65 jaar in dienst? Dan kunnen deze mogelijk in aanmerking komen voor een werkbonus. Ook oudere zelfstandigen zonder personeel in die leeftijdscategorie kunnen in aanmerking komen voor de werkbonus.

De oudere werknemer of zzp’er kan in aanmerking komen voor de werkbonus indien de geboortedatum in 1949, 1950, 1951 of 1952 ligt. Daarnaast wordt naar het arbeidsinkomen gekeken. Het arbeidsinkomen dient in 2013 meer dan € 17.139 en niet meer dan € 33.326 te bedragen.
De hoogte van de werkbonus hangt af van het arbeidsinkomen. Het maximum is € 1.100.
Let op
Per 1 januari 2014 ontvangen werknemers de werkbonus automatisch maandelijks via hun salaris.