Werkgeversorganisaties pleiten voor uitstel vakantiedagenwet

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen graag dat de nieuwe regels voor vakantiedagen niet al halverwege dit jaar ingaan, maar het liefst pas op 1 januari 2012. Zo willen zij voorkomen dat werkgevers in één kalenderjaar twee systemen moeten aanhouden.

Het kabinet wil langdurig zieken evenveel verlof laten opbouwen als niet zieke werknemers en het opsparen van vakantiedagen aan banden leggen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt momenteel bij de Eerste Kamer. Op grond van het wetsvoorstel zal voor de wettelijke (minimum) vakantiedagen een verjaringstermijn van een half jaar gaan gelden. Binnen zes maanden na het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd, moeten de verlofdagen worden opgenomen, anders vervallen ze. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen verandert niets en blijft de huidige verjaringstermijn van vijf jaar gelden.

 

Wettelijke vakantiedagen
Het aantal wettelijke vakantiedagen van een werknemer komt overeen met de arbeidsduur (het aantal werkdagen) per week, vermenigvuldigd met vier. Een werknemer die fulltime werkt, heeft dus twintig wettelijke vakantiedagen (4 maal 5 werkdagen per week). Als iemand in deeltijd werkt, bijvoorbeeld 25 uur per week, dan heeft hij recht op minimaal 100 uur vakantie (4 maal 25 uur) per jaar. Alle extra vakantiedagen zijn bovenwettelijk.