Werkgeversportaal UWV nu ook voor eigenrisicodragers WGA

Bent u werkgever en eigenrisicodrager voor de WGA? U kunt dan sinds kort de aan u toegezonden beslissingen, financiële documenten en risico-overzichten bekijken binnen het werkgeversportaal van het UWV. U hoeft daarvoor alleen een account aan te vragen. Dit kan eenvoudig via www.uwv.nl. U kunt via het werkgeversportaal tevens verzuimmeldingen digitaal aanleveren bij het UWV. Ook kunt u formulieren up- of downloaden en het doelgroepenregister raadplegen. Zo worden procedures versneld en kunt u voorzieningen sneller aanvragen.