Werkkostenregeling: arbeidsvoorwaarden wijzigen

In de vorige nieuwsbrief is uiteengezet hoe de algemene regels van de werkkostenregeling er uit komen te zien. Om de financiële impact van de werkkostenregeling te bepalen is het volgende noodzakelijk:– Inventariseer de diverse onkostenvergoedingen en verstrekkingen die momenteel betaald worden;
– Verdeel deze vergoedingen/verstrekkingen onder in de verschillende categorieën;
– Bereken op basis van de vergoedingen/verstrekkingen hoeveel loonheffing afgedragen moet worden;
– Inventariseer de arbeidsvoorwaarden en beoordeel op vergoedingen/verstrekkingen;
– Zo ja, ga na of deze eenzijdig gewijzigd kunnen worden.

 

Een inventarisatie van welke vergoedingen/verstrekkingen op dit moment betaald worden kunnen de ondernemers zelf voor hun rekening nemen. Tenslotte weet u beter dan wie ook welke vergoedingen/verstrekkingen u betaalt. De overige zaken kunt u aan uw adviseur overlaten. Die weet over het algemeen beter wat de lastenverhoging wordt en of arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd kunnen worden.

 

Arbeidsovereenkomsten
Wanneer uit de inventarisatie blijkt, dat de invoering van de werkkostenregeling financieel nadelige gevolgen voor u heeft, dan is het misschien zaak om in overleg met uw werknemers de  arbeidsovereenkomst te wijzigen. Door de heffing van 80% bij overschrijding van de vrije ruimte kan een onkostenvergoeding misschien beter omgezet worden in loon.

 

Bijvoorbeeld
Stel: werknemer krijgt vaste kostenvergoeding van € 100 per maand.
De werknemer betaalt over het loon 42% belasting.
Wanneer de kostenvergoeding leidt tot overschrijding van de vrije ruimte is hierover 80% eindheffing verschuldigd. Wanneer de vergoeding gebruteerd bij salaris opgeteld wordt dan is de belasting 72,4% (€ 100/0,58) – 42%).
Laat het in uw geval wel even doorrekenen, omdat in dit rekenvoorbeeld nog geen rekening is gehouden met sociale lasten.

Ondernemingsraad
Heeft u door de omvang van uw personeelsbestand een OR, dan moet u het volgende weten. In zijn algemeenheid heeft de OR geen invloed op de invoering van de werkkostenregeling. Overleg met uw adviseur kan echter geen kwaad.