Werkkostenregeling: overstappen of uitstellen?

Voor de werkgever en de werknemer

Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)?De WKR vervangt de tot 2011 geldende regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Tot en met 2013 kunt u jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 is de werkkostenregeling echter verplicht! Met de WKR kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Dit heet de ‘vrije ruimte’. Bepaalde zaken kunt u daarnaast onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Betaalt u vergoedingen boven de ‘vrije ruimte’ dan betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. De vergoedingen hoeft u niet te verwerken in de loonopgave van het personeel.

 

Let op!
Als u overweegt de WKR in te voeren, denk dan ook na over uw arbeidsvoorwaardenbeleid. Overleg vooraf met de eventuele personeelsvertegenwoordiging. In elk geval dient u uw administratie aan te passen aan de WKR.

 

Tip!
De WKR heeft diverse voordelen. Een groeiend aantal werkgevers constateert dat invoering voordeel oplevert. Heeft u al zicht op uw voordeel bij de invoering van de WKR?