Werkkostenregeling: Uitleg deel 5 Geld verdienen met de Werkkostenregeling

Toegegeven, de werkkostenregeling (WKR) is niet op alle fronten een verbetering ten opzichte van nu.  Maar de WKR komt er toch. Is het dan niet handig om te kijken of we met de WKR  op de één of andere manier geld kunnen verdienen? En belasting besparen is een manier van geld verdienen.
In deze nieuwsbrief een aantal handreikingen. We zullen de mogelijkheden middels een paar voorbeelden duidelijk maken.

De volgende zaken zullen we de revue laten passeren:
– Vrije ruimte voltanken
– Loon inleveren voor onkostenvergoeding
– Gebruik maken van concern regeling
– Vaker teambuilden met na afloop een hapje en drankje

 

Vrije ruimte voltanken
Het is zonde om de vrije ruimte niet helemaal te gebruiken. Iedere euro die u onbenut laat betekent fiscaal nadeel.
Bijvoorbeeld: de loonsom binnen uw bedrijf is € 250.000. U heeft daarmee € 3.000 vrije ruimte. Oftewel tot dit bedrag kunt u vergoedingen/verstrekkingen geven zonder dat het belasting kost. Die moet u jaarlijks benutten. Anders doet u uzelf tekort.

 

Loon inleveren voor een onkostenvergoeding
Een simpele rekensom. Wanneer u als directeur groot aandeelhouder van uw eigen B.V. (DGA) een jaarinkomen heeft van € 144.000, dan betaalt u over de top van uw inkomen 52% belasting.

Overschrijding van de vrije ruimte kost 80%. Dat is in de vorige nieuwsbrieven aan de orde geweest.

 

Stel u levert € 25.000 inkomen in. Dit kost u netto € 12.000 aan salaris. U wilt dit natuurlijk gecompenseerd zien. Tenslotte moet bij u ook de schoorsteen blijven roken. U spreekt met uw B.V. vanaf 1 januari een hogere vergoeding per zakelijk gereden kilometer dan € 0,19 af en wel zoveel, dat de overschrijding van de vrije ruimte € 12.000 bedraagt. Ik weet het, het is een beetje vergezocht om naar een bepaalde uitkomst toe te rekenen, maar het gaat mij even om het inzicht. Over deze overschrijding moet u 80% loonheffing betalen. Dit is € 9.600.

 

Pijn geld? Nou, niet echt. Want door het inleveren van uw salaris heeft u aan loonheffing € 13.000 bespaard. Als u afziet van uw salaris van december (niet geheel toevallig is het jaarinkomen van € 144.000 gekozen) en u declareert in december uw zakelijke kilometers, dan houdt u mooi € 3.400 in de zak. Heeft u een zakelijke auto? Dan verzint u een andere reden om deze truc toe te passen.

 

Nu zult u zeggen: “geen wonder dat het verschil zo groot is. Dit jaarinkomen is wel heel erg hoog. Zoveel verdien ik niet”. Iedereen met een inkomen vanaf grofweg

€ 55.000 betaalt 52% belasting. Deze mogelijkheid is dus eerder bereikbaar dan u denkt. Overleg dit eens met uw adviseur of neem met ons contact op.

 

Kan dit alleen bij DGA’s?
Nee hoor. Ook bij werknemers. Alleen bij werknemers moet er iets meer gerekend worden omdat er voor werknemers ook sociale lasten afgedragen moeten worden. Bovendien moeten werknemers beseffen dat inlevering van salaris invloed heeft op eventuele WW-, WIA, ZW en pensioenuitkering. Deze aspecten spelen bij DGA’s niet.
Gebruik maken van concern regeling
Heeft u een holding met daaronder een B.V. met een aandelenbelang van minimaal 95%? Dan mag u voor het uitrekenen van de vrije ruimte de loonsommen van beide B.V.’s bij elkaar optellen. Heeft u nog ruimte dan kunt u uzelf een mooi cadeautje geven.

 

Een voorbeeld
Stel uw loonsom is weer € 144.000 en dat van de werk B.V. € 250.000. De totale vrije ruimte voor het “concern” bedraagt € 4.728. Als u voor uw 10 werknemers alleen een kerstpakket koopt dan blijft er voldoende ruimte over om belastingvrij te toucheren. Wanneer de belastingdienst het vermoeden heeft dat u zich ten koste van de werk B.V. verrijkt, dan kan zij daar een stokje voor steken.

 

Vaker teambuilden met na afloop een hapje en drankje
Wanneer u als werkgever maaltijden verstrekt aan uw personeel dan worden vanaf 1 januari a.s. deze maaltijden gewaardeerd op een vast bedrag van € 3,15 per maaltijd per persoon. Even voor de goede orde, een belegd broodje is een maaltijd. Heeft u 10 medewerkers en verstrekt u eenmaal per week een maaltijd, dan is dit op jaarbasis

€ 1.638. Dit bedrag valt in de vrije ruimte. Als u eenmaal per week met uw personeel een werklunch voert, dan is het een ander verhaal. Het zakelijke aspect is dan zeer nadrukkelijk aanwezig en dat betekent dat de broodjes vrijgesteld zijn. Zorg er wel voor, dat er genotuleerd wordt zodat u kunt aantonen dat er inderdaad gewerkt wordt.

 

Wanneer u tweemaal per jaar een uitje heeft met uw personeel, dat vallen de totale kosten van deze uitjes in de vrije ruimte. Wanneer u echter een teambuilding middag heeft, om de onderlinge verhoudingen te versterken zullen we maar zeggen, en deze teambuilding wordt afgesloten met een diner, dan is het een ander verhaal. Ook nu zorgt de teambuilding voor een zakelijk karakter. Let op, partners zijn niet welkom. Het is tenslotte teambuilding.

U moet over het bovenstaande niet lichtzinnig denken. Zorg voor een goede documentatie en onderbouwing. Alleen dan kunt u de kosten uit de vrije ruimte laten.

 

De WKR biedt ook mogelijkheden. Maar er gebruik van