Wet Modernisering KOR – Omzetbelasting

Per 1 januari 2020 gaat de kleine ondernemersregeling, zoals we hem nu kennen, verdwijnen en plaats maken voor een gemoderniseerde variant in de vorm van een volledige vrijstelling. Deze nieuwe regeling zal niet meer gerelateerd worden aan de af te dragen btw (zoals nu het geval is), maar juist aan de omzet, te weten maximaal €20.000,–.

De huidige kleine ondernemersregeling (ook wel KOR genoemd) heeft de vorm van een belastingvermindering indien de verschuldigde BTW na aftrek van voorbelasting lager is dan een bedrag van € 1.883. Dit systeem werkte behoorlijk foutgevoelig, aangezien er werd gewerkt met conceptberekeningen en definitieve berekeningen van de vermindering. Dit had grote administratieve lasten voor zowel ondernemer als Belastingdienst tot gevolg.

B.V.’s ook voortaan KOR
Om deze administratieve lasten te verminderen, zal de KOR voortaan gerelateerd worden aan de omzet. Ook gaat de nieuwe KOR voortaan gelden voor rechtspersonen.De nieuwe KOR zal gelden als de omzet van de betreffende ondernemer of rechtspersoon op jaarbasis minder dan € 20.000 bedraagt. Als dit zo is, geldt voor de betreffende ondernemer of rechtspersoon een vrijstelling van btw.

Vooraftrek BTW
Deze vrijstelling van btw wil zeggen dat geen btw-aangifte meer gedaan hoeft te worden. De prijs die hiervoor wordt betaald, is dat ook geen recht op vooraftrek van btw meer bestaat. Dit kan bij het doen van grote investeringen nadelig zijn.

Omzet
De omzet die in aanmerking komt voor de KOR, is de omzet die een in Nederland gevestigde ondernemer genereert met leveringen en diensten die belastbaar zijn in Nederland. Het tarief dat geldt voor deze leveringen of diensten is niet relevant. Ook is het niet relevant of de btw is verlegd naar de afnemer. Een belangrijke nuance is wel dat de nieuwe KOR niet geldt voor vrijgestelde omzet en opbrengsten uit incidentele verkopen of diensten.

Opteren (actie vereist !)
Sinds 1 juni 2019 kan geopteerd worden voor de nieuwe KOR. Dit gebeurt via het speciale aanmeldformulier op de site van de Belastingdienst. Zodra is geopteerd, betekent dit dat de vrijstelling voor 3 jaar van toepassing is. Om vanaf 1 januari 2020 gebruik te maken van de nieuwe KOR, dient het ingevulde formulier uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst te zijn ontvangen.

Einde vrijstelling
Indien in deze drie jaren de omzet wel piekt boven de € 20.000, geldt de vrijstelling niet meer en treden alle administratieve verplichtingen weer in werking.

Adder!
Een adder onder het gras is de ‘herziening’ van de btw. Indien grote investeringen zijn gedaan en daarop vooraftrek is geclaimd, jaren terug, kan deze vooraftrek herzien worden. Dit doet zich voor als de betreffende ondernemer of rechtspersoon de overstap naar de vrijstelling heeft gemaakt. Uit administratieve overwegingen blijft herziening achterwege beneden een grensbedrag van € 500. Dit grensbedrag ziet op het verschil tussen de in vooraftrek genomen btw en de btw die op basis van de geldende gegevens van het boekjaar voor aftrek in aanmerking komt.  

Al met al is de nieuwe KOR een interessante wending in de wirwar van de wet op de Omzetbelasting en zeker een interessante optie voor de kleine ondernemer. Het risico op herziening is echter wel een belangrijk attentiepunt alsmede het vervallen van het recht op vooraftrek. Graag adviseren wij u hierover. U kunt hiervoor contact opnemen met Rozemarijn Willems van ons kantoor

Bron: Thu, 19 Sep 2019 17:28:37 +0100