Wijzigen huwelijkse voorwaarden vereenvoudigd

Voor ondernemers en particulieren

Vanaf 1 januari 2012 geldt de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen. Hieronder vallen zowel het huwelijk als het geregistreerd partnerschap.

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u uiteen:

1. Snellere beëindiging gemeenschap
Vanaf 1 januari 2012 eindigt de gemeenschap van goederen al zodra de echtscheidingsprocedure van start gaat. Vanaf het moment dat u een verzoekschrift tot echtscheiding indient, blijft alles wat u daarna aan vermogen of schulden verwerft dus privé. Voordeel hiervan is dat u bijvoorbeeld eerder een nieuwe woning kunt kopen zonder dat deze in de gemeenschap van goederen valt. Daarnaast bent u dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die uw (ex-)partner aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

 

2. Wijzigen huwelijkse voorwaarden makkelijker
Wilt u de gemeenschap van goederen tijdens uw huwelijk wijzigen in huwelijkse voorwaarden? Dan heeft u hier vanaf 1 januari 2012 geen toestemming meer van een rechter voor nodig. Ook wanneer u uw huwelijkse voorwaarden wilt veranderen, hoeft u daar geen juridische procedure meer voor te beginnen. In plaats daarvan kunt u dit nu direct regelen bij een notaris. U bespaart hiermee tijd én kosten.

 

3. Beleggingsleer bepalend bij vergoedingsrechten
Heeft u vóór 2012 eigen geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld een woning en is deze ondertussen in waarde gestegen of gedaald? Dan is het raadzaam om te kijken wat hierover is afgesproken in uw huwelijkse voorwaarden. Voor onderlinge vergoedingsrechten is per 1 januari 2012 namelijk de zogenaamde beleggingsleer van kracht (tenzij u iets anders met uw partner bent overeengekomen). Dat betekent dat uw investering meestijgt met de waarde van het investeringsgoed. U krijgt dan niet alleen uw geïnvesteerde bedrag terug, maar ook het rendement op deze investering.

 

Let op!
Naast meedelen in waardestijgingen deelt u ook mee in eventuele waardedalingen (mits het vermogen is aangewend met toestemming van uw echtgenoot). Neemt u voor meer informatie of advies contact met ons op.