Wijziging in btw-correctie auto van de zaak

De btw-correctie voor de auto van de zaak is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 gewijzigd. Indien voor de inkomstenbelasting/loonbelasting (IB/LB) 14% mag worden bijgeteld, sluit de btw-regelgeving zich daarbij aan.

Dit staat in een nieuw besluit van het ministerie van Financiën van 9 februari 2009. Een aantal berekeningswijzen is aangepast.
Personenauto’s
De btw-correctie die ondernemers moeten aangeven omdat auto’s aan personeelsleden ter beschikking worden gesteld, stond voorheen los van de IB-bijtellingspercentages. Met terugwerking tot 1 januari 2008 is die koppeling echter wel gemaakt. Voortaan geldt dus: 12% x 14% resp. 12% x 20% resp. 12% x 25% x de cataloguswaarde (afhankelijk van de categorie waarin de auto valt).

Bestelauto’s
Voor bestelauto’s met wisselende bestuurders moest voorheen een btw-correctie worden aangegeven van 12% x 10% x cataloguswaarde. Met terugwerking tot 1 januari 2008 wordt de jaarlijkse correctie 12% x € 300 per werknemer per bestelauto.

Wat te doen?
Indien één van de genoemde wijzigingen (behalve die voor het nieuwe gunstige milieupercentage van 20% voor de waarde van milieuvriendelijke auto’s) tot een lagere correctie leidt, neem dan contact met ons op.