Woon-werkverkeer in de btw niet zakelijk!

Voor de ondernemer en de bv

De staatssecretaris van Financiën heeft nieuwe regels geformuleerd rondom het woon-werkverkeer en de btw.Bij uw berekening van de btw-correctie privégebruik auto voor 2011 dient u hier rekening mee te houden. Zo wordt het woon-werkverkeer onder de nieuwe regeling voor de btw aangemerkt als privégebruik van de auto van de zaak.

 

Wat is woon-werkverkeer?
Voor de btw wordt onder woon-werkverkeer verstaan:
• het heen- en/of terugreizen van de woon- of verblijfplaats naar de vaste werkplaats(en) waar men (een of meerdere dagen) zijn werkzaamheden verricht.

 

Deze definitie gaat ervan uit dat het in de regel aan u is om uw woonplaats/verblijfplaats te kiezen. Daarbij dient u rekening te houden met uw vaste werkplaats (die bepalend is voor de lengte van het traject). Ook de wijze waarop het woon-werktraject wordt afgelegd is van belang.

 

Wat is geen woon-werkverkeer?
Reist u naar andere plaatsen dan de vaste werkplaats of het bedrijfsadres? Dan wordt dit onder de nieuwe regeling dus niet aangemerkt als woon-werkverkeer. Zo is het reizen van een bouwvakker naar de bouwplaats normaliter geen woon-werkverkeer (tenzij dit als vaste werkplaats is overeengekomen). Ook bijvoorbeeld het reizen van een onderhoudsmonteur naar het adres van een klant valt daar dan niet onder.

 

Let op!
Ook het gebruik van bestelauto’s voor woon-werkverkeer geldt als privégebruik.