Zakelijk spamverbod vanaf 1 oktober van kracht

Vanaf 1 oktober 2009 geldt in Nederland een algeheel spamverbod. Er mogen dan ook geen ongevraagde elektronische berichten (sms, nieuwsbrief en fax) meer worden verstuurd naar bedrijven. Het spamverbod was al langer van kracht voor consumenten.

Het is raadzaam vóór 1 oktober uw huidige adressenbestand met zakelijke adressen een verzoek tot opt-in te versturen. Een opt-in betekent dat de ontvanger zich expliciet moet hebben opgegeven voor het ontvangen van uw e-mail. Het is belangrijk dat de ontvanger hier een actieve actie voor verricht, door bijvoorbeeld een vinkje te zetten. Alleen een mededeling dat de ontvanger in uw bestand staat en zich uit kan schrijven is niet meer voldoende.
Hoge boetes
Vanaf 1 oktober mag u dus ook niet zomaar adressenbestanden kopen voor het versturen van ongevraagde e-mail. U moet altijd vooraf vragen of u een bericht mag versturen. OPTA, de toezichthouder van de overheid, ziet er streng op toe dat bedrijven en organisaties zich aan de nieuwe regels houden. Overtreding van het spamverbod kan leiden tot de blokkering van uw e-mailadres of, in het ergste geval, een boete van maximaal € 450.000.

Uitzonderingen
Er zijn organisaties die algemeen kenbaar maken (bijvoorbeeld via hun website) dat zij bepaalde ongevraagde elektronische berichten wensen te ontvangen. In dat geval mag u hen die informatie toesturen – zonder toestemming vooraf. Ook mag u uw eigen klanten (die eerder een product/dienst afnamen) een aanbieding voor soortgelijke producten/diensten doen, mits zij hier geen bezwaar tegen hebben gemaakt. Wel moet u inschatten wat de verwachting van de klant is bij het begrip ‘soortgelijk‘.

Tip: biedt de ontvanger van uw bericht altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor uw mailings (opt-out).

Meer over het spamverbod? Kijk op de overheidswebsite Antwoord voor bedrijven, www.antwoordvoorbedrijven.nl.