Zakelijke maaltijden

U kunt uw personeel in bepaalde situaties ook een maaltijd onbelast verstrekken of vergoeden. Zo is een maaltijd tijdens een dienstreis onbelast. De maaltijd maakt dan onderdeel uit van de onbelaste tijdelijke verblijfskosten. Dat geldt ook voor de maaltijden die uw mobiele en ambulante werknemers (vertegenwoordigers, accountants) nuttigen tijdens hun reizen en voor de werknemers die werkzaamheden verrichten op een niet-permanente locatie, zoals bouwvakkers en wegenbouwers. 

Daarnaast zijn onbelast vergoedingen of verstrekkingen van maaltijden die een meer dan bijkomstig (meer dan 10%) zakelijk karakter hebben. Daarvan is sprake bij overwerk of werk tijdens koopavonden en bij therapeutische mee-eten of bij werkzaamheden aan boord van vliegtuigen, schepen, boorplatforms of kermiswagens. De maaltijd heeft in ieder geval een meer dan bijkomstig zakelijk karakter als uw werknemer door zijn werk niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur thuis kan eten.
Als u de maaltijd vergoedt, dan mag u de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij het normbedrag van € 3,25 per maaltijd. De plaats waar uw werknemer de maaltijd nuttigt, is niet van belang.