Zieke werknemers en vakantie

Heeft u te maken met een zieke werknemer? Houd dan in gedachten dat deze werknemer recht heeft op vakantie. U dient zelfs de zieke werknemer te stimuleren om op vakantie te gaan. De zieke werknemer neemt dan vakantiedagen op.Alleen als een eventuele vakantie het herstel van de werknemer belemmert, kunt u, in overleg met de bedrijfsarts, de vakantieaanvraag van de werknemer weigeren.Wordt een werknemer ziek tijdens zijn vakantie dan dient de werknemer zich ziek te melden.De dagen waarop de werknemer ziek is geweest tijdens zijn vakantie gelden dan als ziektedagen en niet als vakantiedagen.

 

Bedrijfsfitness een oplossing?
Wilt u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf beperken? Houd uw werknemers dan fit door middel van bedrijfsfitness. Maakt u gebruik van de overgangsregeling of bent u al overgestapt naar de werkkostenregeling? Onder de overgangsregeling geldt dat bedrijfsfitness onbelast plaatsvindt indien de deelname open staat voor 90% of meer van alle werknemers en de fitness plaatsvindt in een vestiging van de werkgever of in een fitnessbedrijf waarmee de werkgever een overeenkomst heeft gesloten.

 

Onder de werkkostenregeling kan bedrijfsfitness op de werkplek op nihil worden gewaardeerd. De waarde hiervan vult dus niet de vrije ruimte. Bedrijfsfitness buiten de werkplek valt volledig in de vrije ruimte.