Zwangerschapsuitkering nu ook voor zelfstandigen

Bent u een vrouwelijke zelfstandige? Dan heeft u met ingang van 4 juni 2008 wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. U hoeft hiervoor geen extra premie te betalen.

Bescherming moeder en kind
Belangrijkste reden voor de nieuwe regeling is de bescherming van moeder en kind. Veel vrouwelijke zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen inkomensverlies door zwangerschap en bevalling.De nieuwe regeling vermindert de financiële noodzaak voor zelfstandigen om tijdens de zwangerschap lange tijd door te werken en na de bevalling weer snel te beginnen.

Op welk bedrag heeft u recht?
De uitkering in deze Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon. Als u in het voorafgaande jaar minstens 1.225 uur werkte, krijgt u een uitkering op dit niveau. Wanneer u minder dan 1.225 uur werkte, hangt de uitkering af van de winst/inkomsten in het jaar voorafgaande aan de uitkering.

Hoe lang verlof?
De regeling bestaat uit een zwangerschapsverlof van minimaal vier weken tot maximaal zes weken voorafgaand aan de bevalling en een bevallingsverlof van tien tot twaalf weken na de bevalling. Het verlof schuift op als de baby na de uitgerekende datum wordt geboren.

Waar aanvragen?
U kunt met uw aanvraag terecht bij het UWV. Uw verzoek moet u daar tussen de vier en twee weken voorafgaand aan de ingangsdatum van uw verlof indienen. U mag de uitkering ook gebruiken om vervanging in te huren. In een brochure van het UWV leest u hier meer over.