Zzp’er mag langer fiscaal pensioen opbouwen via oude werkgever

Zelfstandigen zonder personeel mogen vanaf 2012 nog tien jaar met hulp van de fiscus pensioen opbouwen in de pensioenregeling van het bedrijf, waar ze daarvoor in dienst waren. Nu zijn de pensioenpremies maar drie jaar aftrekbaar. Deze toezegging deed de staatssecretaris van Financiën in antwoord op Kamervragen.

 

Op grond van de Pensioenwet kunnen zzp’ers de pensioenregeling al tien jaar voortzetten, maar de fiscale aftrek van de pensioenpremies houdt na drie jaar op. De staatssecretaris vindt dit nu ook onredelijk en gaat de regeling aanpassen in het Belastingplan 2012. Omdat deze maatregel geld kost, gaat de staatssecretaris onderzoeken of het mogelijk is de pensioengrondslag na het derde jaar te maximeren op het dan geldende inkomen, met als bovengrens het laatstverdiende loon als werknemer.