Genomineerd voor de Cloud Award! Bezorg jij ons de publieksprijs?

Genomineerd voor de Exact Cloud Award

Wij zijn de race voor de Exact Cloud Award. Dat is de jaarlijkse verkiezing voor administratie- en accountantskantoren die innovatie en online samenwerking hoog op de agenda hebben staan.

Gewapend met een taart en een confettikanon kwam een delegatie van Exact ons vorige week vertellen dat we bij de laatste tien kandidaten horen. En dat terwijl er in Nederland wel vierduizend kantoren met Exact werken!

Jij kunt ons de publieksprijs bezorgen!
In oktober maakt de vakjury bekend welk accountantskantoor de Cloud Award 2020 heeft gewonnen. Daarnaast wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Gun jij ons die prijs?

Breng hier je stem uit.

Alvast bedankt!
Eric, Remco & Team SLOBO

Bron: Tue, 29 Sep 2020 12:04:25 +0100

Corona uitstel gehad? Wat nu …

Hoe verder na afloop van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis bij de Belastingdienst?

Voor de meeste ondernemers loopt het bijzondere uitstel van betaling vanwege de coronacrisis bij de Belastingdienst binnenkort af, of is dit uitstel net afgelopen. Vanaf dit moment dient u de nieuwe aangiften en aanslagen van de Belastingdienst op tijd te gaan betalen.

De niet betaalde loonheffingen, omzetbelasting en eventueel inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting waarvoor u uitstel heeft gekregen, kunnen in deze drie maanden behoorlijk zijn opgelopen. Om deze reden stuurt de belastingdienst na de zomer iedere ondernemer die uitstel van betaling heeft gekregen een brief met een betalingsvoorstel voor deze aanslagen. U hoeft deze aanslagen dus niet direct te voldoen nadat het uitstel is opgehouden. Kunt u echter alvast een gedeelte van de aanslagen betalen, dan is het raadzaam om dit alvast te doen. Er is immers géén sprake van afstel!

Kunt u de nieuwe aangiften en aanslagen nog niet betalen na afloop van het huidige uitstel dan bestaat de mogelijkheid om langer uitstel aan te vragen. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Indien u wilt weten wat de mogelijkheden hierin zijn voor u, dan kunt u contact met ons opnemen op 0485-310277 of per mail.

Bron: Mon, 10 Aug 2020 09:11:49 +0100

Training voor (beginnende) vastgoedbelegger 28 september 2020 // 16.00 uur // CUIJK

Training vastgoedbeleggers
Op maandag 28 september a.s. om 16.00 uur verzorgen wij een training voor (beginnende) vastgoedbeleggers. Iedereen is in de huidige markt op zoek naar meer rendement op hun vermogen. Het kopen van woningen, appartementen en bedrijfspanden met het doel deze te gaan verhuren, neemt daardoor de laatste jaren een grote vlucht. Wij krijgen daar als adviseurs ook veel vragen over. Daarom deze (gratis) training verzorgt door ons kantoor samen met Willem Schiffers van de Financieringsfabriek.

Aanmelden  kan door een mail te sturen aan nikki@slootenvandenbogaart.nl of door te bellen naar 0485-310277.

Deze training geeft u daarbij de nodige kennis om kritisch naar vastgoedproposities te kijken en de mogelijkheden om deze te kunnen financieren.

Inhoud
– Inzicht in de markt van vastgoedbeleggen
– Welk rendement is mogelijk met welke risico's?
– Regelgeving rondom de verhuur van vastgoed
– Welke vastgoedproposities zijn interessant?
– Het financieringslandschap

Natuurlijk is er ruimte tot inbreng van vragen en voorbeelden.

Deze training duurt 3 uur.
Locatie: Cuijk, Grotestraat 112
Aanvang 16.00 uur, voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Resultaat
Na afloop bent u op de hoogte van de actuele vastgoedmarkt en de financieringsmogelijkheden per object.

Wij zien jullie graag op maandag 28 september 2020 om 16.00 uur in Cuijk!

Vriendelijke groet en een hele fijne zomer gewenst !

Eric & Remco // Team SLOBO

Bron: Tue, 14 Jul 2020 08:59:04 +0100

Meldplicht bij contante ontvangsten onder de WWFT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is ingevoerd om de financiële wereld te beschermen tegen transacties die de integriteit van het financiële verkeer verstoren. Dit betekent dat er verschillende plichten bestaan als u een ongebruikelijke transactie constateert. Maar wat is nu precies een ongebruikelijke transactie en wat moet u dan doen? Dit vindt u in dit artikel.

De plicht om cliëntonderzoek te doen

Ten eerste heeft u als handelaar een plicht om cliëntenonderzoek te doen. Dit wil zeggen dat u een identificatieplicht hebt bij een klant indien deze klant € 10.000,- of meer contant bij u afrekent. U dient dan een kopie van het identiteitsbewijs te maken en te bewaren in uw dossier. Deze plicht geldt te allen tijde, ook indien de transactie verder niet verdacht is.

Ongebruikelijke transacties

Een ongebruikelijke transactie is een transactie die een risico bevat dat deze gebruikt wordt voor witwassen of het financieren van terrorisme. Dit is natuurlijk lastig te beoordelen, waardoor de WWFT in regels en indicatoren voorziet. Dit zijn de zogenoemde objectieve en subjectieve indicatoren.

Objectieve en subjectieve indicatoren
Objectieve indicatoren zijn indicatoren die leiden tot verplichte melding. Dit zijn duidelijk omschreven indicatoren. Subjectieve indicatoren zijn indicatoren die leiden tot verplichte melding als de betreffende situatie aan deze indicatoren voldoet. Dit vergt dus wat meer interpretatie.

Per sector is een speciale lijst gepubliceerd. Hierin is per sector te zien welke indicatoren er zijn en welke voorbeelden daaronder vallen.

Wat betekent dit voor u?

De belangrijkste vuistregel blijft natuurlijk altijd: wees waakzaam bij contante ontvangsten! Verder is het belangrijk om de volgende zaken goed te onthouden:

  • Indien transacties met geheel of gedeeltelijke contante betaling de € 20.000,- te boven gaan, dan dient u dit altijd te melden. Dit doet u binnen 14 dagen nadat u de meldplicht ter kennis is gekomen. Melding geschiedt via de site van het FIU (www.fiu.nl);
  • Indien u een witwastransactie of een vermoedelijke financiering van terrorisme meldt aan politie en justitie, moet deze ook bij het meldpunt van het FIU worden gemeld;
  • Indien transacties met geheel of gedeeltelijke contante betaling de € 10.000,- te boven gaan en u heeft door dat deze transactie te maken heeft met financiering van terrorisme of witwaspraktijken, dan dient u dit ook altijd te melden. Dit vermoeden dient u dan toe te lichten bij het doen van de melding;
  • Ook als de transactie niet boven een bepaalde financiële grens uitkomt en u het vermoeden heeft dat deze samenhangt met terrorismefinanciering of witwassen, dient u deze te melden. Denk bijvoorbeeld aan transacties uit zogenoemde ‘risicolanden’. Hiervoor is tevens een speciale lijst beschikbaar.

Boete op niet melden

Meldt u niet dan kunt u hiervoor een boete krijgen en deze zijn niet gering. De AFM ziet toe op de handhaving van de WWFT en deelt flinke boetes uit (€ 30.000,– is niets). Excuses worden niet geaccepteerd omdat de regelgeving en uw meldplicht duidelijk is.

Conclusie:

  • Cliëntonderzoek altijd verplicht bij contante ontvangsten van € 10.000 of meer;
  • Iedere contante ontvangst van € 20.000,– dient u te melden;
  • Neem uw meldplicht serieus!

Mocht u nog vragen hebben over de meldplicht, neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Bron: Mon, 13 Jul 2020 16:34:06 +0100

Tip maand juni 2020 – een boete wegens niet betalen? Vraag om kort telefonisch uitstel. Boete eraf!

Heeft u per abuis uw aangifte loonheffingen of omzetbelasting te laat ingediend of betaald en valt er een naheffingsaanslag met een boete op de mat? Geen paniek! Wacht met betalen en neem gewoon contact met ons op.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen kort telefonisch uitstel voor u aanvragen. Dit betekent dat wij voor 4 maanden telefonisch uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dit is mogelijk voor aanslagen tot aan een bedrag onder € 20.000,–. Bij het aanvragen van het uitstel wordt de boete er automatisch af gehaald. Simpel en effectief !

 

Bron: Thu, 18 Jun 2020 15:00:16 +0100

Update Corona maatregelen voor ondernemers – kort en krachtig

Update Corona maatregelen voor ondernemers – kort en krachtig
26 maart 2020
Nieuw zijn punt 3 en 4

Bij deze willen wij u wederom kort en bondig informeren over de Corona maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemers. Wij gaan de maatregel niet inhoudelijk behandelen maar geven het loket aan dat u moet bellen of mailen. Dagelijks vinden er wijzigingen en aanvullingen plaats zodat u voor de actuele regelgeving moet informeren bij het aangegeven loket. Voor onze cliënten en/of prospects verzorgen wij de werkzaamheden die wij als kantoor uitvoeren geheel kosteloos.

1. NOW Noodfonds overbrugging werkgelegenheid >>>> loonburo

2. Bijzonder uitstel van betaling aanslagen VPB, IB, Loonheffing en Omzetbelasting >>>> uw accountant

3. Melding betalingsonmacht door B.V.s binnen 14 dagen >>>> uw accountant

4. Uitstel betaling pensioenpremies >>>> uw pensioenuitvoerder

5. Verlagen voorlopige aanslagen VPB en IB >>>> uw accountant

6. Noodloket kleinere ondernemers / ZZP >>> onvoldoende informatie over bekend thans >>>> uw accountant

7. BBZ Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen >>>> uw gemeente

8. Aflossen hypotheek tijdelijk stil zetten >>>> uw bank

Let op dat er sprake is van uitstel en niet van afstel van betaling ! Goed om te beseffen.

Ons devies is:
– zorg voor een gezonde financiële buffer om deze periode te kunnen overbruggen;

– benut de regeling(en) waar u recht op hebt;

– steun uw collega MKB-er door zijn of haar facturen te blijven betalen.

Zijn er vragen, schroom dan niet om ons te bellen. Wij zijn u graag van dienst!

Bron: Thu, 26 Mar 2020 10:11:15 +0100

Corona maatregelen voor ondernemers – kort en krachtig

Bij deze willen wij kort en bondig informeren over de Corona maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemers.
Wij gaan de maatregel niet inhoudelijk behandelen maar geven het loket aan dat u moet bellen of mailen.
Dagelijks vinden er wijzigingen en aanvullingen plaats zodat u voor de actuele regelgeving moet informeren bij het aangegeven loket.
Voor onze cliënten en/of prospects verzorgen wij de werkzaamheden die wij als kantoor uitvoeren geheel kosteloos.

1. NOW Noodfonds overbrugging werkgelegenheid >>>> loonburo

2. Bijzonder uitstel van betaling aanslagen VPB, IB, Loonheffing en Omzetbelasting >>>> uw accountant

3. Verlagen voorlopige aanslagen VPB en IB >>>> uw accountant

4. Noodloket kleinere ondernemers / ZZP >>> onvoldoende informatie over bekend thans >>>> uw accountant

5. BBZ Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen >>>> uw gemeente

6. Aflossen hypotheek tijdelijk stil zetten >>>> uw bank

Let op dat er sprake is van uitstel en niet van afstel van betaling ! Goed om te beseffen.

Ons devies is:
– zorg voor een gezonde financieële buffer om deze periode te kunnen overbruggen;

– benut de regeling(en) waar u recht op hebt;

– steun uw collega MKB-er door zijn of haar facturen te blijven betalen.

Zijn er vragen, schroom dan niet om ons te bellen. Wij zijn u graag van dienst!

Bron: Tue, 24 Mar 2020 09:52:24 +0100

Training voor (beginnende) vastgoedbelegger 19 maart 2020 // 16.30 uur // CUIJK

Donderdag 19 maart a.s. om 16.30 uur verzorgen wij een training voor (beginnende) vastgoedbeleggers. Iedereen is in de huidige markt op zoek naar meer rendement op hun vermogen. Het kopen van woningen, appartementen en bedrijfspanden met het doel deze te gaan verhuren, neemt daardoor de laatste jaren een grote vlucht. Wij krijgen daar als adviseurs ook veel vragen over. Daarom deze (gratis) training verzorgt door ons kantoor samen met Willem Schiffers van de Financieringsfabriek.

Aanmelden  kan door een mail te sturen aan nikki@slootenvandenbogaart.nl of door te bellen naar 0485-310277.

Deze training geeft u daarbij de nodige kennis om kritisch naar vastgoedproposities te kijken en de mogelijkheden om deze te kunnen financieren.

Inhoud
– Inzicht in de markt van vastgoed beleggen
– Welk rendement is mogelijk met welke risico’s?
– Regelgeving rondom de verhuur van vastgoed
– Welke vastgoedproposities zijn interessant?
– Het financieringslandschap

Natuurlijk is er ruimte tot inbreng van vragen en voorbeelden.

Deze training duurt 3 uur.
Locatie: Cuijk, Grotestraat 112
Inloop vanaf 16.30 uur, aanvang 17.00 uur, voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Resultaat
Na afloop bent u op de hoogte van de actuele vastgoedmarkt en de financieringsmogelijkheden per object.

Wij zien jullie graag op donderdag 19 maart 2020 om 16.30 uur in Cuijk!

Bron: Sun, 01 Mar 2020 13:52:31 +0100

Ontbijtsessie actualiteiten Arbeidsrecht 21 februari 2020

Het arbeidsrecht is sinds 1 januari 2020 wederom ingrijpend gewijzigd. Deze ontbijtsessie is voor iedere ondernemer met personeel onmisbaar !

Timo Arts en Imke Staps-Geenen praten u bij en delen hun praktijkervaringen met u tijdens onze ontbijtsessie op vrijdag 21 februari a.s. op de zolder van ons kantoor in Cuijk.
Aanmelden kan via: nikki@slootenvandenbogaart.nl

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– actualiteiten Arbeidsrecht
– wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
– arbeidsovereenkomsten verlengen ja of nee en hoe vaak
– vergoeding bij einde arbeidsovereenkomst
Dit alles praktisch ingestoken en aan de hand van de laatste rechtspraak en wetgeving.

Over de sprekers:
Timo en Imke zijn beiden advocaat arbeidsrecht, werkzaam bij DAAN Advocatuur
& Notariaat. DAAN Advocatuur & Notariaat is een no-nonsense niche-kantoor dat volledig gespecialiseerd is in het arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Met hun specialisatie in het arbeidsrecht adviseren en procederen Timo en Imke dagelijks over onderwerpen als het ontslagrecht, arbeidsovereenkomsten, concurrentiebedingen, disfunctionerende werknemers, CAO’s en ziekte. Daarbij staan zij zowel ondernemers als particulieren bij. In de ontbijtsessie nemen zij u graag mee in hun praktijk. Meer informatie over de sprekers is te vinden op: www.daanlegal.nl en op hun linkedinprofielen.

Programma
• 07:00 ontvangst en het ontbijt
• 07:30 presentatie
• 08:30 gelegenheid tot het stellen van vragen
• 09:00 Afsluiting

Aanmelden
Het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is beperkt. Wanneer het onderwerp u aanspreekt is het dus belangrijk dat u zich snel aanmeldt via nikki@slootenvandenbogaart.nl of (0485) 31 02 77

We zie u graag op vrijdag 21 februari a.s. in Cuijk!

Met vriendelijke groet,
Remco van Slooten & Eric van den Bogaart

Bron: Mon, 17 Feb 2020 13:31:53 +0100

Bijeenkomst Tips & Tricks Exact Online donderdag 16 janauri 2020

Een Exact Online bijeenkomst van een uur op ons kantoor vol met nieuwe tips en tricks? Op donderdag 16 januari 2020 – 7.00 uur is het zover! Voor alle gebruikers van Exact Online. Geheel kosteloos inclusief een heerlijk ontbijt. Ook niet relaties zijn van harte welkom.

Programma
– 7.00 ontvangst met ontbijt
– 7.30 presentatie Wesley Theunissen
– 9.00 einde

Aanmelden
Het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is helaas beperkt. Wanneer het onderwerp u aanspreekt is het dus belangrijk dat u zich snel aanmeldt via nikki@slootenvandenbogaart.nl of door te bellen naar (0485) 31 02 77

Vragen
U heeft de mogelijkheid om uw vragen danwel wensen voor deze Exact Online sessie vooraf kenbaar te maken door een mail te sturen aan wesley@slootenvandenbogaart.nl

Ontbijtsessies 2020
Op vrijdag 21 februari 2020 staat er tevens een ontbijtsessie gepland verzorgt door Daan Advocaten met als onderwerp “Actualiteiten arbeidsrecht en de WAB”. Aanmelden hiervoor is reeds mogelijk door een mail te sturen aan nikki@slootenvandenbogaart.nl

We zien u graag op donderdag 16 januari 2020 a.s. om Exact 7.00 uur

Met vriendelijke groet,
Remco & Eric

Bron: Mon, 06 Jan 2020 11:20:19 +0100